Psychopatologie

Výčet psychických poruch a poruch chování v pořadí, jak je uvádí MKN-10. Mějte prosím na paměti, že informace o různých poruchách slouží pro studijní účely či pro zajímavost, nepoužívejte je tedy k diagnostice vlastních obtíží či obtíží svých blízkých. Hranice mezi běžnými psychickými komplikacemi a duševní poruchou je nejasná a diagnózu může stanovit jen kvalifikovaný odborník. Stresování se z popisů nemocí na internetu postrádá jakýkoliv smysl a spíše škodí, než pomáhá.

U příslušných kategorií jsou pro přehlednost uvedeny i kódy dle klasifikace MKN-10. Podrobnější popisy jsou průběžně doplňovány (vyznačeno tučně).

F00-F09 Organické duševní poruchy včetně symptomatických

F10-F19 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek

F20-F29 Schizofrenie, schizotypní poruchy a poruchy s bludy

F30-F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)

F40-F48 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy

F50-F59 Syndromy poruch chování, spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory

F60-F69 Poruchy osobnosti a chování u dospělých

F70-F79 Mentální retardace

F80-F89 Poruchy psychického vývoje

F90-F98 Poruchy chování a emocí s obvyklým nástupem v dětství a dospívání

F99        Neurčená duševní porucha