Schizofrenie, schizotypní poruchy a poruchy s bludy

Z této skupiny je nejčastějším onemocněním schizofrenie. Psychózy s bludy je často obtížné od schizofrenie odlišit, přestože s ní pravděpodobně nejsou příbuzné. Jednotlivé poruchy jsou velmi rozmanité, s velkou škálou různých symptomů a je proto velmi obtížné je dobře pochopit a rozdělit. Podle doby trvání je můžeme odlišit na skupinu trvalých poruch s bludy a početnější skupinu akutních a přechodných psychotických poruch. Zařazení schizoafektivních poruch do této kategorie je mezi odbornou veřejností sporné. Dále uvedené podskupiny by měly být vzhledem k jejich náročné klasifikaci považovány za provizorní. 

Klasifikace (dle MKN-10):

F20 Schizofrenie

F21 Schizotypní porucha

F22 Trvalé duševní poruchy s bludy

F23 Akutní a přechodné psychotické poruchy

F24 Indukovaná porucha s bludy

F25 Schizoafektivní poruchy

F28 Jiné neorganické psychotické poruchy

F29 Nespecifikovaná neorganická psychóza

Zpět na výčet psychických poruch a poruch chování. 


arienn.cz