O autorce

Autorka stránek Arienn.cz: Mgr. Bc. Jana Jakerlová – psycholog, terapeut, lektor


Uplynulo již spoustu let od doby, kdy jsem stránky Arienn.cz založila. Původně jsem je rozvíjela jen pro sebe jako takové skladiště informací a myšlenek, které jsem nechtěla zapomenout. O to víc mě těší, že články stále častěji slouží i ostatním nadšencům do psychologie, ať už laikům, studentům či kolegům.

Aby stránky nezůstávaly v anonymitě, rozhodla jsem se napsat pár vět o sobě. Psychologie mě bavila snad vždy a považuji ji za obor, který díky své multidisciplinární povaze pomáhá vědeckými poznatky zkvalitňovat jak individuální životy jedinců, tak i fungování celé společnosti.

Svůj profesní zájem aktuálně dělím do tří pilířů. Prvním z nich je psychoterapie (aktuálně působím jako terapeut v neziskovém sektoru a jsem frenkventantkou výcviku u České společnosti pro analytickou psychoterapii), za druhý považuji svou vědeckou činnost v rámci doktorského studia na katedře psychologie FF UK (přičemž se zabývám pozitivní psychologií a modelem, který se snaží vysvětlit, co nejvíce pomáhá lidem zvládat náročné životní situace a výzvy) a třetím je lektorování kurzů pro veřejnost i pro studenty.

Ačkoliv mi mé pracovní vytížení momentálně nedovoluje věnovat se těmto stránkám v takovém rozsahu, v jakém bych chtěla, stále se k nim ráda vracím a mám s nimi dlouhodobé plány. V současnosti se snažím revidovat již publikované články (většinu z nich jsem psala při studiu a nejsou zcela aktuální ani z hlediska odborných poznatků ani co se týče mých vlastních interpretací). 

Pokud zde naleznete články názorové či vycházející z mé vlastní zkušenosti (poznáte je tak, že na konci pravděpodobně nejsou uvedeny žádné reference), berte je prosím spíše jako zajímavost či inspiraci než jako dogma podsouvající vám, jak jsou věci „správně“. Ačkoliv jsou psychologové považováni za znalce lidské povahy, neznamená to, že bychom byli oprávněni říkat lidem, jak mají žít. Hledání vlastní cesty a životní spokojenosti vychází z vnitřních zdrojů člověka, které může (a nemusí) objevovat a rozvíjet například při psychoterapii. 

Jana Jakerlová,
autorka webu


Vzdělání: 

Doktorské studium (obor sociální psychologie) – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
(současnost)

Psychologie – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. + Mgr.
(2016 – 2022)

Ekonomie a management – ČVUT, Bc.
(2013 – 2016)

Kurzy a nadstavbové vzdělávání:

V současnosti frekventantka psychoterapeutického výcviku u ČSAP

DBT terapie – vícero kurzů (interních i externích) v rámci zaměstnání

Efektivní rozhovor – GI institut pro systemickou terapii

Koučování

Kurz muzikoterapie (akreditace Českou muzikoterapeutickou asociací)

Datacamp: Základy analýzy dat v programovacím jazyku pro statistické výpočty R

Pracovní zkušenosti, praxe a stáže: 

Skupinová a individuální psychoterapie v neziskovém sektoru

Lektorování

Výzkumná praxe

Konzultant v oblasti talent managementu

Během studia také různorodá práce s dětmi, včetně dobrovolnické činnosti

Projekty „na volné noze“ – rozvojová témata, psychologie práce