Organické duševní poruchy včetně symptomatických

V této sekci nalezneme duševní poruchy, které jsou způsobené onemocněním, poraněním či jiným poškozením mozku. Následná dysfunkce může být primární (přímé poranění či nemoci mozku) nebo sekundární (systémové onemocnění či poruchy, které postihují mimo jiné i mozek). 

U jedinců trpících těmito poruchami nalezneme široké spektrum projevů, jejich podstatné rysy tvoří dvě hlavní skupiny:

  1. Poruchy vyšších kognitivních funkcí (paměť , intelekt, učení) nebo poruchy senzorických funkcí (vědomí a pozornost)
  2. Nápadné projevy v oblasti vnímání (halucinace), obsahu myšlení (bludy), nálady a emocí (deprese, elace, úzkost) nebo v celkovém vzorci osobnosti a chování, přičemž senzorické a kognitivní dysfunkce je minimální. 

Poruchy z této sekce začínají prakticky v dospělém nebo pozdějším věku. Některé z nich jsou (v dnešní době) nezvratné a progresivní, jiné jsou přechodné a léčitelné dobře dostupnými metodami.

Klasifikace (dle MKN-10):

F0  Demence – všeobecně

F00 Demence u Alzheimerovy choroby

F01 Vaskulární demence

F02 Demence u chorob klasifikovaných jinde

F03 Nespecifikovaná demence

F04 Organický amnestický syndrom jiný než vyvolaný alkoholem a jinými drogami

F05 Delirium jiné než vyvolané alkoholem a jinými drogami

F06 Jiné duševní poruchy vznikající následkem onemocnění, poškození nebo dysfunkce mozku, nebo následkem somatického onemocnění

F07 Poruchy osobnosti a poruchy chování vyvolané onemocněním, poškozením nebo dysfunkcí mozku

F09 Nespecifické organické nebo symptomatické duševní poruchy

Zpět na výčet psychických poruch a poruch chování. 


arienn.cz