Neurotické, stresové a somatoformní poruchy

Pojem neuróza byl v historii psychopatologie používán různě. Všeobecně se má zato, že je to emoční tíseň, která se projevuje jak ve fyzické, tak psychické rovině. Tyto poruchy mají slovo neuróza v názvu spíše pro lepší pochopení jejich zařazení a kvůli snadnějšímu dohledání těch poruch, které se dříve jako neuróza označovaly. Symptomy jsou často smíšené, někdy poukazují i na jinou psychickou poruchu, která se zařazuje do jiné kategorie. Velmi častá je například kombinace deprese a úzkosti. 

Klasifikace (dle MKN-10):

F40 Fobické úzkostné poruchy

F41 Jiné úzkostné poruchy

F42 Obsedantně kompulzivní porucha

F43 Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení

F44 Dissociativní (konverzní) poruchy

F45 Somatoformní poruchy

F48 Jiné neurotické poruchy

Zpět na výčet psychických poruch a poruch chování. 


arienn.cz