Poruchy psychického vývoje

Poruchy psychického vývoje se vždy projeví již v dětském věku. Opoždění vývoje funkcí nebo jejich narušení souvisí s biologickým zráním centrálního nervového systému. Jejich průběh je stálý, závažnost a přítomnost příznaků na rozdíl od mnoha jiných psychických poruch nekolísá. Obvykle se postižení takového typu týká řeči, vizuálně prostorových dovedností nebo motorické koordinace. S věkem se stav lepší, přesto určité deficity mohou zůstat i v dospělém věku. Předpokládá se, že v mnoha případech hraje roli i faktor dědičnosti, jelikož se tyto poruchy často vyskytují i v rodinné anamnéze. Patrný (i když ne tolik) je i význam prostředí. Hranice mezi zdravím a patologií se těžko hledá a je vždy diskutabilní, proto je i kategorizace poruch obtížná.

Klasifikace (dle MKN-10):

F80 Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka

F81 Specifické vývojové poruchy školních dovedností

F82 Specifická vývojová porucha motorické funkce

F83 Smíšené specifické vývojové poruchy

F84 Pervazivní vývojové poruchy

F88 Jiné poruchy psychického vývoje

F89 Nespecifikovaná porucha psychického vývoje

Zpět na výčet psychických poruch a poruch chování. 


arienn.cz