Afektivní poruchy (poruchy nálady)

Klasifikace afektivních poruch je velmi diskutabilní, jelikož ještě přesně nerozumíme všem jejich souvislostem a specifikům. Průběh, příznaky i odpovědi na léčbu mohou být velmi individuální a je tedy na místě přistupovat k jakémukoliv škatulkování s jistou obezřetností.

Základem této kategorie poruch je změna nálady nebo afektivity (afektivita označuje pohotovost k emočním reakcím), která obvykle směřuje buď k depresi (patologický smutek, který může, ale nemusí být doprovázen pocity úzkosti) nebo k elaci (naopak přehnaně povznesená nálada). Začátek jednotlivých fází má často vztah ke stresovým událostem nebo zátěžovým situacím. 

Klasifikace (dle MKN-10):

F30 Manická fáze

F31 Bipolární afektivní porucha

F32 Depresivní fáze

F33 Periodická (rekurentní) depresivní porucha

F34 Trvalé poruchy nálady (afektivní poruchy)

F38 Jiné poruchy nálady (afektivní poruchy)

F39 Nespecifikovaná porucha nálady (afektivní porucha)

Zpět na výčet psychických poruch a poruch chování. 


arienn.cz