Nebojte se aktivně vytvářet svět kolem sebe

Obrazek 3Jak by asi vypadal svět, ve kterém by všichni lidé dělali to, po čem skutečně touží? Kde by už děti byly vedeny k tomu, aby následovaly své srdce a nebály se realizovat své sny? Po ulicích by chodily vyrovnané a usměvavé osobnosti, které by se každý den těšily do práce. Všude kolem by se vznášel opar radosti a štěstí. Žili bychom více v přítomnosti, nebáli se budoucností a netrápili se minulostí.

Představa takového světa je krásná a povznášející. A co víc – není až tolik nerealizovatelná. Samozřejmě, teď je situace tolik odlišná… Ale změnit se může. Chce to jen velkou dávku odvahy a víry.

A také uvědomění, že svět, ve kterém žijete, je váš. Jenom váš. Nikdo jiný nemůže vědět, co je pro vás dobré, čemu byste se měli věnovat a co byste měli cítit, myslet si. Vše je přece vaše rozhodnutí, vaše volba, a to důležité za vás neudělá nikdo na světě. Máte neuvěřitelně velkou a neomezenou moc nad celým světem, protože váš život tvoří váš svět. To, co vidíte kolem sebe, je především způsob, jakým váš mozek zpracovává data. Už jste se určitě mnohokrát přesvědčili, že když jste smutní nebo rozčílení, hodnotíte jakoukoliv situaci daleko pesimističtěji než v radostné náladě. A tak je to se vším. Obraz vnějšího světa závisí na tom, jak souvisí s tím vnitřním.

Představte si, že váš mozek je jako projektor, který promítá ven z hlavy všechny obrazy, které vidíte, zvuky, které slyšíte. Mozek vytvoří nějakou skutečnost, do které vás pak zasadí v hlavní roli. Na biologii se sice učí jen opačný způsob percepce světa (přijímáme a následně vyhodnocujeme informace v mozku na základě našich smyslových počitků) a to je samozřejmě pravda. Avšak tento proces je obousměrný, protože na základě toho, co vnímáme, vytváříme další věci, které promítáme zase zpátky ven. A právě takto tvoříme svůj svět. Přijmeme informaci, vyhodnotíme ji a výsledek odešleme zase zpátky. Komunikace je vždy obousměrná. Už z principu musí být.

Tvoříte tedy svůj svět na základě toho, jak vyhodnocujete všechny události a situace. Pokud máte pocit, že nic kolem vás nevychází, je třeba se zamyslet nad tím, kde ve vašem mozku se stala chyba. Stejně tak, jako nemá smysl plnit si přání, která ve skutečnosti nejsou vaše, stejně nemá smysl svalovat za svůj neúspěch vinu na někoho jiného. Jediný, kdo je odpovědný za váš stav, ať už je jakýkoliv, jste vy sami.

A když nejste spokojeni se svým současným stavem? Zkuste ho začít měnit po malých krůčcích. Rozhlédněte se a všimněte si všeho dobrého a krásného, co se vám doposud vydařilo. Přijměte svojí moc nad životem a rozdávejte radost. A skrze radost vytvořte svět, ve kterém chcete společně se svými blízkými lidmi žít. 


arienn.cz
photo credit: Tranquil Morning at Wategos Beach via photopin (license)


 

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.