10 způsobů, jak budovat psychickou odolnost

Resilience, tedy odolnost vůči stresu a schopnost vypořádávat se s nepříznivými podmínkami, je jedno z populárních psychologických témat, jelikož má velký přesah i do každodenního osobního a pracovního života. Člověk s vysokou mírou resilience je více houževnatý a snadněji překonává překážky, má menší potíže se zvládáním stresu a nevzdává se snadno. Resilience není vrozenou charakteristikou (přestože jisté genetické dispozice bychom zřejmě najít mohli), spíše se mění v průběhu života podle toho, s jakými situacemi se setkáváme a co nám přinášejí. Každý může na své odolnosti aktivně pracovat. Americká psychologická asociace (APA) přinesla následujících 10 způsobů, kterými člověk může vyšší resilienci vybudovat.

1. Pěstujte blízké vztahy

Dobré vztahy s blízkými členy rodiny, přáteli a dalšími lidmi jsou velmi důležité. Resilienci posiluje, když se nezdráháte přijmout pomoc a podporu těch, kterým na vás skutečně záleží.  Někteří lidé sociální podporu získávají skrze různé zájmové spolky, církev nebo jiné skupiny, ve kterých se cítí dobře. Dobrý kolektiv člověku pomáhá udržet si naději i v těžších životních situacích. Resilienci člověk navíc buduje i tehdy, pokud někomu blízkému s těžkou situací pomáhá.

2. Vnímejte všechny krize jako překonatelné

V životě každého někdy nastanou velmi stresující situace. To je fakt, který nelze změnit. Co však změnit lze, je způsob, jakým na tyto situace nazíráte a jak je interpretujete. Zkuste se místo na aktuální zátěž podívat do budoucnosti, která už vypadá lépe, optimističtěji. Snažte se být citliví k drobným zábleskům pozitivních situací, které i v těžkých chvílích mohou prosakovat do vědomí. Uvidíte, že postupem času budou stále častější.

3. Změna je součástí života, přijměte to.

Některé cíle nemusí být za určitých okolností zcela dosažitelné. Snažte se nepříznivé okolnosti, se kterými nemůžete nic dělat, přijmout a zbytečně s nimi nebojovat. Raději se zaměřte na ty okolnosti, které máte pod kontrolou a můžete s nimi něco dělat.

4. Vyjděte vstříc svým cílům

Vytyčte si realistické cíle a pravidelně se jim věnujte. I malé krůčky se počítají, pokud vedou správným směrem. Místo toho, abyste svou energii věnovali nesplnitelným úkolům, zkuste se raději zamyslet nad tím, co můžete udělat pro posun vpřed právě dnes.

5. Konejte

Pokud se nacházíte v nepříznivé situaci, neupadejte do nečinnosti, ale snažte se být tak aktivní, jak jen to lze, abyste se z problémů dostali co nejdřív. Užírání se a propadání stresu s přáním, aby už hlavně všechno bylo za vámi, ničemu nepomůže. Jistě, dříve nebo později se věci obrátí možná i samy od sebe, ale pokud pro to něco uděláte, budete se cítit mnohem lépe.

6. Vyhledávejte příležitosti k pochopení sebe sama

Během nejrůznějších nepříjemností a problémů se o sobě člověk nejvíce dozví. Překonávání problémů velmi napomáhá osobnímu růstu. Lidé, kteří v životě zakusili nějakou tragédii nebo velké strádání pak obvykle uvádějí, že mají kvalitnější vztahy s ostatními, větší sílu i při pocitech zranitelnosti, zvýšené sebehodnocení, rozvinutější spiritualitu a více si váží života.

7. Udržujte si o sobě pozitivní mínění

Resilience jde ruku v ruce se sebedůvěrou. Pracujte na tom, abyste si byli jistější svými schopnostmi a věřte svým instinktům.

8. Neztraťte širší perspektivu

I když čelíte bolestným událostem, snažte se vidět stresující situaci v širším kontextu a udržujte si dlouhodobou perspektivu. Nenafukujte daný problém do obřích rozměrů.

9. Buďte optimisté a neztrácejte naději

S radostí očekávejte dobré věci, které vám život přinese. Zkuste si například vizualizovat úspěšné dosažení svých přání a cílů, místo abyste se trápili svými strachy.

10. Dobře se o sebe starejte

Věnujte pozornost svým potřebám a pocitům. Pravidelně se zapojujte do aktivit, které vám přinášejí radost, a nezapomeňte relaxovat. Starání se o své tělo a duši napomůže sebelásce, díky čemuž budete ve stresových situacích odolnější.

Vyšší resilienci mohou napomáhat i další, drobnější způsoby. Někteří lidé si například v těžkých situacích píší své niterné myšlenky a pocity, které se k dané události váží. K obnovení pocitu naděje také pomáhá třeba meditace či jiné cvičení, zaměřené na propojení své bytosti s hlubším porozuměním. Nezdráhejte se být v tomto ohledu kreativní a najděte si vlastní způsoby, které vám budou nejvíce vyhovovat.


O autorce

arienn.cz

Reference:

Výše zmíněné body jsou volným překladem z textu Americké psychologické asociace. Dokument v angličtině je k dispozici zde.


 

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.