Tři principy pro posílení dobré nálady

Zdá se, že někteří lidé mají pořád dobrou náladu a jiní zase neustále strádají. Dobrá nálada je však jednou z věcí, kterou lze snadno ovlivnit. Tímto tématem se zabývá hlavně obor pozitivní psychologie, který nám přináší spoustu prakticky využitelných, zajímavých poznatků. Jeden takový poznatek vyplývá ze studie psychologa A. Watsona, který v roce 2002 naznačil, jak můžeme systematicky ovlivňovat náladu a povzbuzovat tak kladnou afektivitu. A. Watson uvedl 3 nejdůležitější principy, které nám v tom mohou pomoci. Zde jsou:

          Dělej, spíše než uvažuj
Watson zjistil, že emoce mají užší vztah k činnosti než k myšlení. Spíše než uvažovat o příjemných věcech bychom se tedy měli aktivně zapojit v tom, co může pozitivně ovlivnit naši náladu. Ať už je to práce na zahrádce, sport, dobrovolnictví, nebo cokoliv jiného, co nám přinese radost.

          Cesta je prvořadě důležitá – i když se k cíli třeba nedostaneme
V řadě psychologických studií se ukázalo, že cesta k cíli je z hlediska pozitivních emocí jako je radost, štěstí a nadšení kriticky důležitá. Pokračování v nadějné činnosti, jejímž výsledkem má být hodnotný cíl, má svou vlastní hodnotu a přináší nám pocit smyslu a uspokojení. Důraz je tedy kladen na prožívání radosti z každého kroku na této cestě, i když je třeba velmi obtížný. Jak se říká ve sportu: není nejdůležitější zvítězit, ale zúčastnit se.

          Hlubší poznávání role emocí a přediva jejich vztahů v našem životě
Je dobré vědět, jaká je dynamika našich nálad a emocí. Uvědomit si střídání kladných a záporných fází našich nálad a tyto fáze respektovat. Nepropadat špatným náladám a letargii s tím, že vše nejde tak, jak jsme si představovali, ale překlenout tuto fázi s vědomím, že brzy nastoupí zase dobrá nálada. K tomu, aby naše emoce byly „zdravé“ a abychom s nimi uměli pracovat, je třeba nevystavovat se nepříjemným stavům, jako je například spánková deprivace a nerespektování svého biorytmu.


O autorce

arienn.cz


 

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.