Demence u Alzheimerovy choroby

Obecný popis demence a kritéria, která musí člověk splňovat, než bude konstatována tato diagnóza, jsou zde

F00.1 Demence u Alzheimerovy choroby s pozdním začátkem: U tohoto typu demence lze pozorovat klinické příznaky po 65. roce, většinou pak kolem 80 let nebo i později. Zhoršení paměti bývá základním rysem, onemocnění většinou nastupuje pomalu. Paměť je postižena jako první, jelikož degenerativní proces začíná ve spánkovém laloku mozku, kde jsou paměťová centra. Neuropatologický proces se posléze šíří do okolí a pacient začíná mít i řečové poruchy a anosognosii (Nevědomí vlastní choroby, které je příznačné pro většinu demencí. Pacient má narušené i vědomí vlastní soběstačnosti.). Postupně jsou postihovány další funkce, jako je pozornost či vizuokonstruktivní funkce (například správné pojmenovávání věcí). V pozdějších stádiích jsou obvykle přítomné i bludy (to platí pro většinu demencí). 

F00.2 Demence u Alzheimerovy choroby, atypický nebo smíšený typ: Pod touto kategorií jsou zařazeny demence, které neodpovídají výše zmíněným kritériím. Řadíme sem také smíšenou demenci Alzheimerova typu s vaskulární demencí. 

F00.9 Demence u Alzheimerovy choroby nespecifikovaná

Ve spojení s Alzheimerovou chorobou se uvádí cévní rizika, například kouření, špatný tlak nebo cukrovka. U lidí, kteří mají vyšší vzdělání, se na onemocnění obvykle přichází později, jelikož se v mládí vytváří více propojení a mozek se pak snadněji vyrovná s úbytkem buněk. Rovněž inteligence může do jisté míry vyrovnat kognitivní deficit – člověk si najde strategie, které mu umožní ho efektivně kompenzovat, narušení funkcí se neprojeví v plné míře a onemocnění se diagnostikuje až ve vyšším věku, kdy už je většina buněk bohužel nenávratně poškozena. Demence je v současné době nevyléčitelná, ale vhodná medikace může její průběh výrazně zpomalit. 

Zpět na výčet psychických poruch a poruch chování. 


arienn.cz