Vaskulární demence

Vaskulární demence se dříve označovala jako arteriosklerotická. Definuje se jako demence, která je způsobená cévním postižením. Od Alzheimerova typu se liší svým začátkem, klinickými rysy a pozdějším průběhem. Typické jsou ischemické ataky (tkáň nebo orgán se v určitém místě nedokrvuje), které jsou přechodné a doprovází je krátce narušené vědomí, přechodné parézy (neschopnost nebo slabost pohybu) nebo i ztráta vidění. Vaskulární demence se nejčastěji dává do souvislosti se strategicky lokalizovanými infarkty, které v závislosti na umístění mohou napáchat větší kognitivní škody. Tato multiinfarktová demence tvoří zhruba 90% vaskulárních demencí. Cévní stěna pod vlivem opakovaných infarktů či mrtviček začne postupně degenerovat, vývoj onemocnění je schodovitý a příznaky často kolísají. Začátek vaskulární demence může být i náhlý, v závislosti na síle ischemické epizody.

Při tomto onemocnění je zřejmé zhoršení paměti a myšlení. Zhoršení kognitivních funkcí obvykle není rovnoměrné. Doprovodnými somatickými příznaky jsou poruchy chůze, která začne být nestabilní, pacient se při chůzi snaží něčeho zachytávat. Dalšími typickými příznaky jsou určitá emoční labilita či spastický (křečovitý) pláč. 

Pro diagnózu vaskulární demence je nejprve nutné splňovat obecná kritéria demence. Přidruženými rysy pak jsou hypertenze, karotický šelest, emoční labilita s přechodnou depresivní náladou, pláčem nebo záchvaty smíchu, přechodné epizody zastřeného vědomí nebo delirium, často vyvolané dalšími mozkovými infarkty. Osobnost pacienta bývá poměrně zachována, někdy se může jevit jako apatický nebo se zvýrazní dřívější povahové rysy, jako je egocentrismus, paranoidní postoje nebo podrážděnost. 

F01.0 Vaskulární demence s akutním začátkem: Většinou se rozvíjí rychle, její příčinou je několik záchvatů vyvolaných trombózou, embolií nebo krvácením do mozku. Ve vzácných případech může být příčinou jen jeden větší mozkový infarkt. 

F01.1 Multiinfarktová demence: Nejčastější typ vaskulární demence. Několik malých, nahromaděných ischemických epizod způsobí lokální poškození mozku. 

F01.2 Subkortikální vaskulární demence: Může se objevovat hypertenze (velké svalové napětí), ohniska ischemického poškození jsou hluboko v bílé hmotě mozkových hemisfér, což může být potvrzeno počítačovou tomografií. Mozková kůra je obvykle zachována.

F01.3 Smíšená kortikální a subkortikální vaskulární demence

F01.8 Jiná vaskulární demence

F01.9 Vaskulární demence nespecifikovaná

Zpět na výčet psychických poruch a poruch chování. 


arienn.cz