Demence

K tomu, aby se mohl diagnostikovat některý z typů demence, je nejprve zapotřebí splnění jednotlivých všeobecných kritérií, které tento syndrom charakterizují. 

Demence je syndrom, který vznikl následkem onemocnění mozku. Dochází ke zhoršení vyšších korových funkcí (tedy funkcí, které náleží mozkové kůře), jako je paměť, učení, myšlení, chápání, orientace, počítání, řeč a úsudek. Vědomí přitom není porušené. Zhoršení těchto kognitivních funkcí může být doprovázeno i zhoršením kontroly emocí, sociálního chování nebo motivace. 

Demenci obvykle provází i určité snížení intelektu a poruchu v osobních aktivitách denního života (například oblékání se, hygiena, jídlo apod.). S diagnózou je třeba zacházet opatrně, aby se nediagnostikovala nesprávně například při různých poruchách paměti, mentální retardaci, depresivních epizodách a dalších psychických onemocněních s podobnými průvodními jevy. 

Vodítka pro diagnózu: 

  • Zhoršení paměti a myšlení narušuje každodenní život
  • Zhoršení paměti je typické u přijímání, uchovávání a vybavování nových informací
  • Nemocný může zapomenout (hlavně v pozdějších stadiích) i věci, které dříve důvěrně znal
  • Vyskytuje se zhoršení myšlení, úsudku, zpomalený tok myšlenek 
  • Zhoršuje se proces přijímání informací 
  • Stále obtížněji je vnímáno více stimulů současně (například přesun pozornosti z jednoho tématu na druhé při běžné konverzaci)
  • Jasné vědomí, pokud je demence jedinou diagnózou
  • Uvedené příznaky by měly trvat nejméně 6 měsíců

Jednotlivá onemocnění klasifikovaná pod demencí

Zpět na výčet psychických poruch a poruch chování 


arienn.cz