Albert Ellis

Albert Ellis byl americkým psychologem, který je známý zejména díky vyvinutí takzvané racionálně-emotivní behaviorální terapie (REBT). Jeho myšlenky velkým dílem přispěly k základům dnešní moderní psychologie, navíc jsou díky svému filosofickému přesahu využitelné v mnoha humanitních oborech. 

Narodil se roku 1913 v Pittsburghu v Pennsylvánii, ale od útlého věku byl vychováván v New Yorku, kam jeho prarodiče imigrovali z Ruska kvůli svému židovskému vyznání. Byl nejstarší ze tří sourozenců a jak už to u slavných psychologů bývá, neměl zrovna růžové dětství. Otec často cestoval za prací, a když se rodiče v průběhu jeho dospívání rozvedli, zůstal jen s matkou a svými sourozenci. Ve své autobiografii uvedl, že matka měla bipolární poruchu, a proto se snažil chovat jako dospělý a starat se i o své mladší sourozence. Kvůli nezodpovědnosti svých vlastních rodičů se naučil ve velmi mladém věku zvládat nejrůznější příkoří. V průběhu dětství také prodělal spoustu onemocnění, mezi pěti a sedmi lety byl dokonce osmkrát hospitalizován.

Původně chtěl být spisovatelem, ale nakonec se díky bohatým zkušenostem s problémy lidí ze svého okolí stal výborným poradcem. Po získání bakalářského titulu začal pracovat v businessu, zatímco se nevzdával svého spisovatelského snu. V USA však brzy propukla Velká hospodářská krize, což jeho zaměstnání samozřejmě poznamenalo. Navíc Ellis zjistil, že psaní fikce mu nejde tolik jako psaní odborné literatury, a tak sepsal knihu Human sexuality (Sex bez viny) a začal hledat novou kariéru v oblasti klinické psychologie. Z ní v roce 1947 získal doktorát na Kolumbijské univerzitě, kde si udělal i psychoanalytický výcvik.

Ellisovy teorie významně ovlivnila díla například Alfreda Adlera, Karen Horneyové, Ericha Fromma či Harryho Sullivana. Od psychoanalýzy se postupem času odklonil, vyvinul racionálně-emotivní behaviorální terapii, která je oproti tradičnímu směru psychoanalýzy více aktivní a direktivní, a sám sebe začal označovat za racionálního terapeuta. 

Racionálně-emotivní behaviorální terapie

REBT teorie pracuje na základě tzv. principu ABC: A označuje aktivující událost (Activating), B systém postojů a přesvědčení (Belief) a C emoční důsledky (Consequences). Tento přístup spočívá v odhalování destruktivních iracionálních přesvědčení klienta, která se v průběhu života vytvářejí a často stojí v pozadí nespokojenosti, a jejich nahrazování novými, racionálnějšími konstrukty. REBT naznačuje, že dlouhodobý pocit neštěstí v životě zapříčiněný nepříjemnými událostmi v minulosti může být vyléčen, když si nešťastný nebo depresivní klient uvědomí, že má svůj vlastní podíl na dosažených úspěších a jeho život není úplným fiaskem. Ellis také zdůrazňoval důležitost akceptování sebe sama a neporovnávání se s ostatními v globálním měřítku.

Albert Ellis tak stojí za založením kognitivně behaviorální terapie (KBT), která se v dnešní psychoterapii hojně uplatňuje v mnoha zemích světa. Skrze svůj profesní život dosáhl mezinárodního věhlasu, sbírka jeho vědeckých publikací a knih je skutečně rozsáhlá. Zemřel v roce 2007 v požehnaném věku 93 let.

Česky vyšlo: 

  • Člověče, neboj se (2001)
  • Trénink emocí (2002)
  • Racionálně emoční behaviorální terapie (2005)

arienn.cz