Albert Bandura

Albert_Bandura_PsychologistAlbert Bandura se narodil v Kanadě 4. prosince 1925. Je z rodiny ukrajinsko-polského původu, jako jediný chlapec ze šesti dětí. Vyrostl v malé farmářské komunitě, kde nebylo moc studijních příležitostí. Jelikož byl velmi zvídavý a žíznil po vědomostech, stal se z něj vynikající samouk. Nakonec vystudoval teoretickou psychologii na univerzitě v Iowě.

Bandura významně přispěl ke studiu agrese u dětí a mladistvých. Jeho „Bobo Doll Experiment“ mu získal celosvětové uznání mezi odborníky. Experiment proběhl v roce 1961 a týkal se observačního učení. Bandura natočil desetiminutový film, ve kterém žena bila panenku a vykřikovala u toho agresivní slova. Děti ze školky rozdělil na dvě skupiny a film pustil pouze jedné z nich. Poté byly jednotlivě zavedeny do místnosti, kde byly vystaveny frustraci prostřednictvím hraček, se kterými si nesměly hrát. Nakonec byly uvedeny do třetí místnosti, kde se nacházely předměty z onoho videa. Ukázalo se, že děti, které video shlédly, napodobovaly přesně to, co v něm viděly. Jejich chování bylo agresivní, vykřikovaly stejná slova a mlátily panenku stejným způsobem.

Bobo Doll experiment se stal velmi významným, protože upozorňoval na negativní ovlivňování dětí prostřednictvím násilí v médiích a na ničivý dopad tyranské výchovy. Jeho výsledky se obdobnými výzkumy opakovaně potvrdily a dnes se observační učení považuje za jednu z forem sociálního učení.

V roce 1977 vydal Bandura o sociálním učení knihu, která velmi ovlivnila vývoj psychologie osmdesátých let. Jeho další kniha pojednávala o sociálně kognitivní teorii, podle které jsou lidé schopni se ovládat a proaktivně řídit svůj život a situace, ve kterých se ocitají. Tématem sebeuvědomění a sebekontroly se velmi aktivně zabýval.

Jeho myšlenky, názory a teorie byly uznávané odbornou veřejností, přestože se mnohdy stavěly do opozice vhledem k jiným velikánům psychologie. Bandura se stal dokonce nejmladším prezidentem Americké psychologické asociace. Za své teorie týkající se seberegulačního učení a za celkový přínos oboru psychologie získal mnoho nejrůznějších ocenění.

Originální video z Bandurova experimentu Bobo Doll:


arienn.cz

Zdroj fotografie: Od bandura@stanford.edu (Albert Bandura), prostřednictvím Wikimedia Commons