Aaron Beck

Beck-Ellis2Aaron Temkin Beck je znám především jako zakladatel kognitivní terapie a jako jeden z nejvýznamnějších terapeutů všech dob. Narodil se 18. července 1921 na Rhode Island v USA, dnes je mu 96 let. Vystudoval Brownovu univerzitu. Své nejznámější teorie o kognitivní terapii zformuloval po letech důkladné studie psychologických aspektů závislosti, deprese a sebevraždy. Jeho léčba klinické deprese se stala velmi úspěšnou: Dokázal změřit její míru a oddělit od sebe jednotlivé její druhy, takže terapie byla efektivnější než dříve.

Pro toto téma se rozhodl na základě neustálé deprese své matky, která trpěla v důsledku ztráty dvou svých dětí. Její stav malého Aarona velmi trápil a tak se již v brzkém věku rozhodl, že ji jednou vyléčí. Začal studovat na Yale medicínu a organickou chemii, psychiatrie ho uchvátila až o něco později.

Velmi ho fascinovala psychoanalýza. Líbilo se mu, že by se jejím prostřednictvím daly vyléčit všechny psychózy, neurózy a dokonce i schizofrenie. Po letech se však od psychoanalýzy odklonil. Zdála se mu příliš monotónní a navíc neexistovaly jasné vědecké důkazy, které by psychoanalytické teorie potvrzovaly. Zaměřil se tedy na kognitivní psychologii, která mu byla bližší.

Beck se rád soustředil na rozvoj a byl orientovaný na dosahování cílů. Sám trpěl úzkostmi a různými psychickými potížemi, což mu ve výsledku pomohlo s vytvářením a ověřováním svých psychologických metod.  Jeho ideou bylo sdělit lidem skrze svou práci, že mají svůj život ve vlastních rukách, a že mají právo rozhodovat se v situacích, které mohou jejich životy ovlivňovat ať už pozitivním nebo negativním způsobem.

V roce 1961 představil Beckův úzkostný inventář (někdy označován jako Beckův inventář deprese, z doslovného překladu anglického výrazu Beck Depression Inventory – zkráceně BDI). Inventář se stal nástrojem pro měření závažnosti deprese a dodnes se hojně používá.

Beck byl ve svém zaměstnání velmi úspěšný. Stal se prezidentem akademie kognitivní terapie a čestným prezidentem Beckova institutu kognitivní terapie – ten založil společně se svojí dcerou Judith, která je nyní prezidentkou institutu. Napsal mnoho knih o svých hlavních teoriích, o léčbě deprese, úzkosti a také o činech a událostech, které vedou k sebevraždám. Vyučoval na mnoha univerzitách v USA a dostal ocenění od Americké psychologické i psychiatrické asociace.

Jeho nejznámější publikace „Kognitivní terapie a emoční poruchy“ je dodnes velmi uznávaným dílem, které má svůj významný podíl na podobě psychoterapie tohoto typu.


arienn.cz