Proč změny bolí

Určitě to každý zná. Dny, měsíce, možná i roky se člověk připravuje na důležitou událost ve svém životě. Může to být úspěšné ukončení studia, přijetí do vysněné práce, svatba, dítě, nebo drobnější dílčí úspěchy, které jsou však pro život nesmírně důležité. Těšíme se, že si splníme svůj velký sen. Představujeme si, jaké to bude, až budeme mít tento mezník za sebou a nastoupí takový život, jaký jsme si přáli. Jenže najednou už je po všem a místo toho nenastoupí štěstí a oddych, ale pocit deprese a ztráty smyslu.

Nebezpečí potlačování negativních myšlenek

Poslední dobou se objevuje stále více lidí, kteří se snaží myslet pozitivně a pouštět si do života jen to dobré a prospěšné. Je pravda, že co člověk do světa vysílá, to se mu také vrací. Tuhle poučku lidé znají už od pradávných dob, dokládají to i známá rčení a pořekadla (všichni známe to s lesem). Jenže stejně jako s většinou věcí, i s pozitivním myšlením se to nesmí úplně přehánět.

Jak můžeme změnit svou životní mapu?

V průběhu života si každý z nás tvoří svou jedinečnou životní mapu. Vždy, když něco prožijeme nebo když dospějeme k nějakému osobnímu poznání, zapíše se to do naší mapy. Tato mapa je tedy výsledkem všech našich zkušeností a vykonstruovaných předpokladů, které nám ve výsledku říkají, jaký svět vlastně je a co od něj můžeme očekávat. Pomáhá nám orientovat se ve zmateném a informacemi přeplněném světě. Způsob, jakým přemýšlíme a to, co děláme, je vždy v souladu s naší životní mapou. Můžete to nejsnadněji pozorovat na druhých lidech. Stačí se zaposlouchat do toho, co říkají, a zamyslet se nad původcem jejich myšlenky. Jaké zkušenosti či názory ovlivnily jejich slova? Do našich map se zapisují dobré i špatné věci bez rozdílu.  Jsou plné stereotypů a negativních předsudků, které nám někdy mohou nepříjemně překážet. Samozřejmě, že jejich prvotní funkce je ochranná: nechceme se zbytečně vystavovat stejnému riziku jako v minulosti. Pokud neubližují nám ani ostatním, je to v pořádku, nelze se jich zcela zbavit. Ovšem pokud máme kdesi hluboko v sobě zakořeněné takové přesvědčení, které je původcem našich problémů a bloků, je třeba s tím něco dělat.