Nebezpečí potlačování negativních myšlenek

Poslední dobou se objevuje stále více lidí, kteří se snaží myslet pozitivně a pouštět si do života jen to dobré a prospěšné. Je pravda, že co člověk do světa vysílá, to se mu také vrací. Tuhle poučku lidé znají už od pradávných dob, dokládají to i známá rčení a pořekadla (všichni známe to s lesem). Jenže stejně jako s většinou věcí, i s pozitivním myšlením se to nesmí úplně přehánět.

Jak můžeme změnit svou životní mapu?

V průběhu života si každý z nás tvoří svou jedinečnou životní mapu. Vždy, když něco prožijeme nebo když dospějeme k nějakému osobnímu poznání, zapíše se to do naší mapy. Tato mapa je tedy výsledkem všech našich zkušeností a vykonstruovaných předpokladů, které nám ve výsledku říkají, jaký svět vlastně je a co od něj můžeme očekávat. Pomáhá nám orientovat se ve zmateném a informacemi přeplněném světě. Způsob, jakým přemýšlíme a to, co děláme, je vždy v souladu s naší životní mapou. Můžete to nejsnadněji pozorovat na druhých lidech. Stačí se zaposlouchat do toho, co říkají, a zamyslet se nad původcem jejich myšlenky. Jaké zkušenosti či názory ovlivnily jejich slova? Do našich map se zapisují dobré i špatné věci bez rozdílu.  Jsou plné stereotypů a negativních předsudků, které nám někdy mohou nepříjemně překážet. Samozřejmě, že jejich prvotní funkce je ochranná: nechceme se zbytečně vystavovat stejnému riziku jako v minulosti. Pokud neubližují nám ani ostatním, je to v pořádku, nelze se jich zcela zbavit. Ovšem pokud máme kdesi hluboko v sobě zakořeněné takové přesvědčení, které je původcem našich problémů a bloků, je třeba s tím něco dělat.