Tři principy pro posílení dobré nálady

Zdá se, že někteří lidé mají pořád dobrou náladu a jiní zase neustále strádají. Dobrá nálada je však jedna z věcí, která lze snadno ovlivnit. Tímto tématem se stále častěji zabývá obor pozitivní psychologie, z jehož poznatků můžeme nalézt opravdový užitek pro náš každodenní život. Jeden takový poznatek vyplývá ze studia psychologa A. Watsona, který v roce 2002 naznačil, jak můžeme systematicky ovlivňovat náladu a povzbuzovat tak kladnou afektivitu. A. Watson uvedl 3 nejdůležitější směry, které nám v tom mohou pomoci. Zde jsou:

          Dělej, spíše než uvažuj
Watson zjistil, že afekt má užší vztah k činnosti než k myšlení. Spíše než uvažovat o příjemných věcech bychom se tedy měli konkrétně angažovat v tom, co může pozitivně ovlivnit naši náladu. Příkladem může být práce na zahrádce, sport, dobrovolnictví, zkrátka vše, co nám přinese radost.

          Cesta je prvořadě důležitá – i když se k cíli třeba nedostaneme
V řadě psychologických studií se ukázalo, že cesta k cíli je z hlediska pozitivních emocí jako je radost, štěstí a nadšení kriticky důležitá. Pokračování v nadějné činnosti, jejímž výsledkem má být hodnotný cíl, má svou vlastní hodnotu a přináší nám pocit smyslu a uspokojení. Důraz je tedy kladen na prožívání radosti z každého kroku na této cestě, i když je třeba velmi obtížný. Jak se říká ve sportu: není nejdůležitější zvítězit, ale zúčastnit se.

          Hlubší poznávání role emocí a přediva jejich vztahů v našem životě
Je dobré vědět, jaká je dynamika našich nálad a emocí. Uvědomit si střídání kladných a záporných fází našich nálad a tyto fáze respektovat. Nepropadat špatným náladám a letargii s tím, že vše nejde tak, jak jsme si představovali, ale překlenout tuto fázi s vědomím, že brzy nastoupí zase kladná fáze nálady. K tomu, aby naše emoce byly „zdravé“ a abychom s nimi uměli pracovat, je třeba nevystavovat se nepříjemným stavům, jako je například spánková deprivace a nerespektování svého biorytmu.

Tyto tři doporučení jsou naprosto logická a dávají smysl i naprostému laikovi, snadno by na ně člověk přišel jen pomocí selského rozumu. Jenže ruku na srdce – kolik lidí se jimi opravdu řídí?


arienn.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.